TRACC účtovníctvo

Vedenie
účtovníctva

Dlhoročné skúsenosti, vysoká odbornosť a spoľahlivosť, bezpečnosť vašich dát, daňové poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Poskytujeme

Vedenie peňažného denníka

Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr

Vedenie knihy pokladne

Evidencia DPH

Evidencia dlhodobého majetku

Vedenie pomocných kníh

Vedenie účtovného denníka

Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr

Vedenie knihy pokladne

Evidencia DPH

Evidencia dlhodobého majetku

Vyhotovenie mesačných výstupov

Vypracovanie účtovnej závierky

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ A

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B

Daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb

Daňové priznania k dani z pridanej hodnoty

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Prílohy k daňovému priznaniu

Evidencia miezd, odvodov a zrážok zo mzdy

Vypracovanie pracovných zmlúv a dokumentácie

Vypracovanie výplatných pások a mesačných výstupov

Evidencia dochádzky

Komunikácia s úradmi

Sledovanie legislatívnych zmien

Ročné zúčtovanie dane

Poradenstvo pri výbere druhu podnikania

Konzultácie pri zamestnávaní

Analýzy vývoja hospodárskeho výsledku

Asistencia na úradoch a poisťovniach

Cenník

Všetky ceny sú bez DPH. Uvedené ceny sú orientačné, každý klient je špecifický, a aj cena za spracovanie účtovníctva sa odvíja od konkrétnych požiadaviek klienta.

Kontaktujte nás

Ing. Róbert Barbierik
+421 905 222 892

TRACC, s.r.o.
Kolónia Hviezda 3664/63
036 08 Martin

IČO: 44679769
DIČ: 2022842822
IČ DPH: SK2022842822

TRACC, s.r.o. © 2020. Všetky práva vyhradené. Tvorba webstránok Infinity Reklama